Kontakt

Fornavn 
Etternavn 
Adresse
Postnummer
Poststed
Mobil
E-post
Land
Melding
Funksjon Navn Telefon E-post
Leder Thomas Haugland    leder@eidsvollsk.no
Nestleder/Sportslig leder Tom Alfred Lindstad 48 17 60 10 nestleder@eidsvollsk.no
Sekretær (konstituert) Pål Bednar 98 22 52 59 sekretaer@eidsvollsk.no
Kasserer Geir Johannesen 94 84 32 43 kasserer@eidsvollsk.no
       
Styremedlem, Oppmann barne- ungdomsgruppa Per Otto Kolsvik 40 20 21 00 oppmann-bu@eidsvollsk.no
Styremedlem, Oppmann junior-senior Svein Bjarne Christensen 91 38 00 34 oppmann-js@eidsvollsk.no
Styremedlem, Oppmann landeveg Stein Rikard Breivig    oppmann-la@eidsvollsk.no
Styremedlem, Oppmann terreng Espen Sandvold 90 50 42 55 oppmann-te@eidsvollsk.no
       
Varamedlemmer
         
Barne- og ungdomsgruppa mangler    
Junior-senior mangler    
Landeveg Andre Skavhaug    vara-la@eidsvollsk.no
Terreng Anne Berit Sandaune    vara-te@eidsvollsk.no