Barne og Ungdomsgruppa

Barne– og ungdomsgruppa har en klar ambisjon om å skape trygghet og trivsel for de yngste i klubben. I tillegg har vi en ambisjon om at den enkelte skal føle mestring og utvikling. Klubben har også som ambisjon å gi et dekkende tilbud til mer aktive rytterne. Det oppfordres til deltagelse på ritt for de som har ønsker om det. Vi i barne – og ungdomsgruppa er opptatt av at den enkelte skal føle seg velkommen i gruppen. Det skal være en klubb for alle. Vi har som ambisjon å sette av enkelte kvelder eller treninger til sosiale tiltak, dette som et ledd i å fremme et godt miljø blant utøverne. Alle er velkommen til å komme med forslag og vise initiativ for å fremme et godt miljø. Vi har i dag ett svært aktivt miljø med over 30 unger og ungdom på hver trening.

treningstider

Det er ikke satt opp treninger for denne gruppen ennå. Vi venter på lettelser i Covid restriksjonene og håper at vi snart kan starte treninger. 

Mer info om treningstider og og planer kommer snart. 

Husk hjelm, lys og drikkeflaske. Greit med varme klær framover. 

Barne og Ungdomsgruppene

Barne – og ungdomsgruppa er delt opp i følgende fem undergrupper:

Sykkelleik –    6 år  Oppstart høsten 2020
Gruppe 1        6 – 8 år Oppstart høsten 2020
Gruppe 2        8 – 11 år 
Gruppe 3       11 – 14 år 
Gruppe 4       15 – 16 år 

Vi har i dag over 30 barn og Ungdom som er aktive både innen Terreng sykling og landevei

Ønsker du mer info

Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen under

Våre Sponsorer og Samarbeidspartnere
Rull til toppen