Barne og Ungdomsgruppa

Barne– og ungdomsgruppa har en klar ambisjon om å skape trygghet og trivsel for de yngste i klubben. I tillegg har vi en ambisjon om at den enkelte skal føle mestring og utvikling. Klubben har også som ambisjon å gi et dekkende tilbud til mer aktive rytterne. Det oppfordres til deltagelse på ritt for de som har ønsker om det. Vi i barne – og ungdomsgruppa er opptatt av at den enkelte skal føle seg velkommen i gruppen. Det skal være en klubb for alle. Vi har som ambisjon å sette av enkelte kvelder eller treninger til sosiale tiltak, dette som et ledd i å fremme et godt miljø blant utøverne. Alle er velkommen til å komme med forslag og vise initiativ for å fremme et godt miljø. Vi har i dag ett svært aktivt miljø med over 30 unger og ungdom på hver trening.

Barne og Ungdomsgruppene

Barne – og ungdomsgruppa er delt opp i følgende 3 undergrupper på terreng og 1 gruppe på Landevei og 1 gruppe for Parasykling.

  • Gruppe Grønn (ca. 6 – 8 år) terreng. Mandag eller onsdag 
  • Gruppe Blå (ca. 9 – 12 år) terreng. Mandag og onsdag
  • Gruppe Rød (ca. 13 – 16+ år) terreng. Mandag og Onsdag
  • Gruppe Gul (Parasykling, følger gruppe Grønn ).
  • Landevei 1 (ca. 10 – 16+ år) ikke avklart ennå. 

Alle gruppene har base eller oppstart på Eidsvoll Verk Skistadion.  Vi håper vi kan starte med treninger 10. Mai, men alt er avhengig av Myndighetenes anbefalinger i forhold til Covid 19. 

Treningstidspunkt:  Mandag og Onsdag 18:00-19:30 

  • Felles samling for alle grupper nøyaktig kl 18:00 
  • Starte trening for gruppene ca 18:05 
  • Avslutte trening for alle grupper innen 19:30

Vi har i dag over 30 barn og Ungdom som er aktive både innen Terreng og landevei.

Vi bruker spond for å informere om treningstider med mer.  Send en e-post til kontaktperson for Barn og Ungdom hvis du ønsker å være med. 

Ønsker du mer info

Ta kontakt med oss ved å trykke på knappen under

Våre Sponsorer og Samarbeidspartnere
Rull til toppen