Kort om oss
Barne– og ungdomsgruppa har en klar ambisjon om å skape trygghet og trivsel for de yngste i klubben. I tillegg har vi en ambisjon om at den enkelte skal føle mestring og utvikling. Klubben har også som ambisjon å gi et dekkende tilbud til mer aktive rytterne. Det oppfordres til deltagelse på ritt for de som har ønsker om det.

Vi i barne – og ungdomsgruppa er opptatt av at den enkelte skal føle seg velkommen i gruppen. Det skal være en klubb for alle. Vi har som ambisjon å sette av enkelte kvelder eller treninger til sosiale tiltak, dette som et ledd i å fremme et godt miljø blant utøverne. Alle er velkommen til å komme med forslag og vise initiativ for å fremme et godt miljø.

Barne – og ungdomsgruppa er delt opp i følgende fem undergrupper:

Sykkelleik - 6 år
Gruppe 1 6 - 8 år
Gruppe 2 8 - 11 år
Gruppe 3 11 - 14 år
Gruppe 4 15 - 16 år

Viktig info
Her vil dere finne mye viktig informasjon som berører barne- og ungdomsgruppa i Eidsvoll Sykkelklubb

Lisens
For å delta på ritt må alle ha lisens. Dette gjøres ved å rette en henvendelse til oss. Denne lisensen gir forsikring i fm all sykling i klubbens regi.

Hva skal du ha med på treninger?
Det er viktig at du har spist før du kommer på trening. I tillegg ta med drikke, en banan el tilsv. kan også være godt etter noe sykling.
I tillegg skal alle ha med en reserve slange på lommen.
Trenerne vil ha med pumpe og litt verktøy og vil bistå dersom vi må bytte slange, eller foreta mindre justeringer under treningsøkten.

Trenere
Det er en hovedtrener for hver gruppe i Barne- og Ungdomsgruppa. Det vises til siden kontaktpersoner for hvem som er hovedtrener for de ulike gruppene.
Er det andre foreldre som kan tenke seg å bidra som hjelpetrenere er dere hjertelig velkommen til det. Ta kontakt med en av hovedtreneren for den aktuelle gruppen.

Utleiesykler
Klubben har sykler for utleie. Dette er ulike landeveissykler av ulike produsenter.
I forbindelse med leie skal kontrakt mellom klubben og leietaker signeres.
For leie av sykkel koster dette kr 500,- pr år. Se kontrakt vedrørende utleiesykler for utfyllende bestemmelser. Interesserte tar kontakt med Per Otto Kolsvik (oppmann)

Foreldre - delta på treninger!
Dette er en god anledning for deg som foreldre til å følge med og få en treningsøkt.
Dersom du skal levere og hente, kan det bli noe venting.
Det er ikke alltid like enkelt å forutsi varigheten på øktene. Noe uforutsett kan skje.
Gi oss tilbakemeldinger dersom det er helt spesielle forhold vi bør være kjent med vedrørende deres ungdommer.
 
Sikkerhet
Det er meget viktig at sykkelen som benyttes i anledning treninger og ritt er i god teknisk stand. (bremser, gir, med mer). Det er påbudt med bruk av hjelm ved treninger og ritt.
For å øke sikkerheten er det ønskelig med 2 voksne pr. gruppe i anledning treningene.
Det oppfordres til at alle benytter godt synlig klær i anledning all sykling.

Medlemskap
Du blir medlem i Eidsvoll Sykkelklubb ved å sende e-post til:info@eidsvollsykkelklubb.org
Pris fra 200,- til 600,-(familie).
Oppgi navn, adresse, fødselsdato og hvilken gruppe du tror du bør tilhøre (skriv ungdomsgruppen!)
Kasserer vil da sende deg en innbetalingsblankett

Klubbens sykkelbekledning
Det oppfordres til at alle benytter klubbens trøye ifm treninger og annen sykling. Den er lett synlig i trafikken og den er fin å se på. For øvrig viser vi til klubbens hjemmeside for informasjon rundt salg av sykkelbekledning.

Vi ønsker lykke til med kommende sesong!